FacebookTwitterLinkedIn

Ransomware GoldenEye

Znany również jako: GoldenEye (wirus)
Poziom zniszczenia: Silny

 

Instrukcje usuwania ransomware GoldenEye

Czym jest GoldenEye?

GoldenEye to kombinacja wirusów typu ransomware Petya i MISCHA. Podobnie jak w przypadku Petya i Mischa, GoldenEye jest również dystrybuowane za pomocą wiadomości e-mail spam. E-mail ten dostarcza fałszywą ofertę pracy z tekstem w języku niemieckim i dwa dołączone pliki. Jednym z nich jest fałszywe CV, a drugim złośliwy plik MS Excel. Gdy plik Excel zostanie otworzony, pojawia się okno pop-up z prośbą, aby "włączyć makra". Jeśli użytkownik włączy te polecenia makro, plik Excel wygeneruje plik wykonywalny i uruchomi ransomware.

MISCHA i Petya różnią się tym, że MISCHA szyfruje tylko niektóre pliki, a Petya szyfruje sam dysk (w ten sposób uniemożliwia prawidłowe korzystanie z komputera). GoldenEye jednak wykonuje oba te zadania. Ransomware Petya zostało zaprojektowane, aby przeniknąć do systemu i próbować nadpisać jego MBR (Master Boot Record). Aby to zrobić, Petya musi uzyskać uprawnienia administratora. Jeśli użytkownik odrzuci te uprawnienia, proces szyfrowania się zatrzyma. Jeśli jednak uprawnienia zostaną udzielone, Petya dokona modyfikacji MBR z własnym uruchomieniem systemu. Petya automatycznie restartuje komputer, wyświetla ekran fałszywej kontroli dysku (CHKDSK) i szyfruje w tle dysk twardy. Następnie wyświetla wiadomość z żądaniem okupu przy użyciu ASCII Text Art. Wiadomość zostanie tymczasowo wyświetlona podczas uruchamiania komputera. Z kolei MISCHA nie modyfikuje MBR – ono po prostu szyfruje pliki. Takie zachowanie jest bardzo często spotykane w przypadku zwykłych wirusów typu ransoware. GoldenEye wykonuje te czynności w odwrotnej kolejności: szyfruje dane i dopiero potem próbuje zmodyfikować MBR, zapobiegając w ten sposób zatrzymaniu procesu szyfrowania przez ofiary (odbierając uprawnienia). Po udanym szyfrowaniu, GoldenEye wyświetla również podobną wiadomość z żądaniem okupu. Ponadto GoldenEye tworzy plik tekstowy ("YOUR_FILES_ARE_ENCRYPTED.txt"), zawierającą identyczną wiadomość i umieszcza go w niektórych folderach (np. Pulpit, Moje dokumenty itp.). Ponadto GoldenEye dołącza osiem losowych znaków do nazwy każdego zaszyfrowanego pliku (na przykład "sample.jpg" może zostać zmieniona na "sample.jpg.g8k3jmol"). Wiadomość informuje ofiary o szyfrowaniu i żąda zapłaty okupu w wysokości 1.31034193 Bitcoina (około 1 000 dolarów) w zamian za odszyfrowanie. W celu uiszczenia zapłaty ofiary muszą postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej GoldenEye Tor (link znajduje się w wiadomości z żądaniem okupu). Uwaga: płacenie nie gwarantuje, że pliki będą zawsze zostaną rozszyfrowane. Badania pokazują, że cyberprzestępcy często ignorują ofiary pomimo dokonanych wpłat. Dlatego nigdy nie należy próbować kontaktować się z tymi ludźmi ani płacić okupu. Obecnie brak jest narzędzi zdolnych do przywrócenia plików zaszyfrowanych przez GoldenEye, jednak naukowcy bezpieczeństwa opracowali narzędzie, które odszyfrowuje pliki zaszyfrowane przez Petya. Sytuacja ta może się zmienić, ale na razie użytkownicy mogą rozwiązać ten problem jedynie poprzez przywrócenie swoich plików/systemu z kopii zapasowej. Jeśli GoldenEye zmodyfikował MBR systemu, przywrócenie z kopii zapasowej nie będzie skuteczne.

Zrzut ekranu z czaszką (sporządzoną z wykorzystaniem ASCII Text Art) wyświetlaną po zaszyfrowaniu:

GoldenEye decrypt instructions

Istnieją setki wirusów typu ransomware. Przykłady obejmują Dharma, CTB-Locker, *.osiris, ASN1, Cerber i wiele innych. Wszystkie szyfrują pliki i żądają okupu. Istnieją tylko dwie zasadnicze różnice: 1) wysokość okupu i 2) użyty algorytm szyfrowania (symetryczny/asymetryczny). Badania pokazują również, że wirusy te są często dystrybuowane za pomocą wiadomości Spam (szkodliwych załączników), sieci peer-to-peer i innych źródeł pobierania stron trzecich (stron internetowych z freeware do pobrania, stron z bezpłatnym hostingiem plików, darmowy hosting plików itp.), nieoficjalnych źródeł pobierania oprogramowania i koni trojańskich. W związku z tym należy zachować ostrożność przy otwieraniu plików otrzymanych od podejrzanych e-maili i pobierania oprogramowania z nieoficjalnych źródeł. Cyberprzestępcy są zdolni do wykorzystywania błędów/wad oprogramowania w celu zainfekowania systemu. Dlatego na bieżąco aktualizuj zainstalowane aplikacje i nigdy nie używaj żadnych narzędzi aktualizacji stron trzecich. Korzystanie z legalnych programów antywirusowych/antyspyware jest również niezbędne.

Ransomware GoldenEye żądające uprawnień administratora:

GoldenEye asking for admin permissions (sample 1) GoldenEye asking for admin permissions (sample 2)

Zrzut ekranu pliku tekstowego GoldenEye (YOUR_FILES_ARE_ENCRYPTED.txt):

GoldenEye text file

Tekst prezentowany w pliki tekstowym GoldenEye:

Stałeś się ofiarą ransomware GoldenEye!

Pliki na komputerze zostały zaszyfrowane przy użyciu algorytmu szyfrowania klasy wojskowej. Nie ma sposobu, aby je odzyskać bez specjalnego klucza. Można zakupić ten klucz na tajnej stronie przedstawionej w punkcie 2.

Aby zakupić klucz i odzyskać dane należy wykonać trzy proste kroki:

1. Pobierz przeglądarkę Tor z "hxxps://www.torproject.org/". Jeśli potrzebujesz pomocy, prosimy wygoogluj "access onion page".

2. Odwiedź jedną z następujących stron w przeglądarce Tor:

hxxp://golden5a4eqranh7.onion/oTmqRcKj hxxp://goldeny4vs3nyoht.onion/oTmqRcKj
3. Wpisz tam swój osobisty kod deszyfrowania: oTmqRcKj6ZvwAsqewqzYz9t8smYzWLaAzsvjQ5YX8JY53FKv5nAHc7W9L4VFnwSGd8Dw4rVi2nfkPGSX39mwCerLst1Tw4vb

Zrzut ekranu wiadomości z błędem wyświetlanej przed ponownym uruchomieniem komputera:

GoldenEye fake error

Fałszywy CHKDSK wyświetlany podczas szyfrowania:

GoldenEye faking check disk task

Tekst prezentowany na tym ekranie:

Naprawa systemu plików na dysku C:

Typ systemu plików w systemie NTFS

Jeden z dysków zawiera błędy i musi zostać naprawiony. Proces ten może potrwać kilka godzin. Zaleca się, aby pozwolić na jego zakończenie.

UWAGA: Nie wyłączaj komputera PC! Jeśli przerwiesz proces możesz zniszczyć wszystkie swoje dane! Upewnij się, że twój przewód zasilania jest włączony!

Naprawa sektora CHKDSK - z -

Zrzut ekranu wyświetlanego podczas szyfrowania:

GoldenEye screen after encryption

Zrzut ekranu wiadomości GoldenEye wymagającej okupu:

GoldenEye ransom-demanding message

Tekst prezentowany na tym ekranie:

Stałeś się ofiarą RANSOMWARE GOLDENEYE!

Dysk twardy twojego komputera został zaszyfrowany przy użyciu algorytmu szyfrowania klasy wojskowej. Nie ma sposobu, aby je odzyskać bez specjalnego klucza. Można zakupić ten klucz na tajnej stronie przedstawionej w punkcie 2.

Aby zakupić klucz i odzyskać dane należy wykonać trzy proste kroki:

1. Pobierz przeglądarkę Tor z "hxxps://www.torproject.org/". Jeśli potrzebujesz pomocy, prosimy wygoogluj "access onion page".

2. Odwiedź jedną z następujących stron w przeglądarce Tor:

hxxp://golden5a4eqranh7.onion/oTmqRcKj hxxp://goldeny4vs3nyoht.onion/oTmqRcKj
3. Wpisz tam swój osobisty kod deszyfrowania tutaj: -
Jeżeli już zakupiłeś klucz, wpisz go tutaj.

Zrzut ekranu strony internetowej GoldenEye (Płatność - Krok 1):

GoldenEye website (Payment step 1)

Tekst prezentowany na tej stronie:

Krok 1: Wpisz swój osobisty identyfikator

Najpierw musisz wprowadzić swój osobisty identyfikator. Kod ten zawiera ważne informacje dotyczące procesu deszyfrowania. Ważne jest, aby wprowadzić go dokładnie tak, jak jest pokazany na zaszyfrowanym komputerze. Kod zawiera sumę kontrolną, która zapobiega literówkom i gwarantuje udane odszyfrowanie.

Osobisty identyfikator ma długość 96 znaków i można go znaleźć w plikach "YOUR_FILES_ARE_ENCRYPTED.TXT", które ransomware utworzyło w kilku miejscach na komputerze (np. Pulpit, Dokumenty).

Zrzut ekranu strony internetowej GoldenEye (Płatność - Krok 2):

GoldenEye website (Payment step 2)

Tekst prezentowany na tej stronie:

Krok 2: Kup Bitcoiny

Twój klucz deszyfrujący można kupić tylko za Bitcoiny. Bitcoin to cyfrowa waluta, która może być wymieniana za prawie każdą normalną walutę. Istnieje wiele platform wymiany walut w Internecie, a większość z nich specjalizuje się w jednej walucie. Dziś zakup Bitcoinów online jest bardzo łatwy i z każdym dniem coraz prostszy!

Musisz zakupić co najmniej kwotę znajdującą się poniżej. Zaleca się, aby zakupić nieco więcej w celu zapewnienia udanej zapłaty. Dodatkowe 2% powinno wystarczyć. Jeśli posiadasz już wystarczającą kwotę Bitcoinów, możesz pominąć ten krok.

Zapotrzebowanie: 1.31034193 Bitcoina

Polecane są poniższe giełdy i sklepy:

http://www.bitcoin.de – SZYBKI przelew bankowy!
http://www.btcdirect.eu - Sofort Banking, Giropay, Bank Wire, Mastercard i Visa
http://www.localbitcoins.com – Przelew bankowy i gotówka
http://www.coincafe.com – Natychmiast w Nowym Jorku, przelew bankowy i gotówka na poczcie, przelew bankowy i karta kredytowa
Nie jest wymagane posiadanie żadnego portfela Bitcoin. Można przenieść zakupione Bitcoiny bezpośrednio na adres płatności. Jeśli chcesz utworzyć portfel, polecamy się http://www.blockchain.com.

Jeśli pomyślnie zakupiłeś odpowiednią ilość Bitcoinów, kliknij "Dalej", aby przejść do następnego etapu.

Zrzut ekranu strony internetowej GoldenEye (Płatność - Krok 3):

GoldenEye website (Payment step 3)

Tekst prezentowany na tej stronie:

Krok 3: Zrealizuj transakcję Bitcoin

Teraz musisz wysłać zakupione Bitcoiny na adres płatności. Jeśli właśnie zakupiłeś Bitcoiny na stronie wymiany lub sklepie, poszukaj sekcji "Wypłata" i wprowadź podane poniżej dane. Jeśli posiadasz już Bitcoiny, wyślij odpowiednią ilość na poniższy adres płatności, bezpośrednio z portfela, którego używasz.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z transakcją, skontaktuj się z naszym działem obsługi.

Adres: 1CwCMCS6GUJuz45x1LrqPWAuE41cMK7FtQ

Zapotrzebowanie: 1.31034193 Bitcoina

Po dokonaniu transakcji płatniczej trzeba poczekać, aż zostanie ręcznie potwierdzona. Proces ten trwa zwykle kilka godzin. W niektórych rzadkich przypadkach niektóre płatności potrzebują więcej czasu na potwierdzenie. Odśwież stronę, aby zobaczyć, czy płatność została potwierdzona.

Zrzut ekranu strony internetowej GoldenEye (FAQ):

GoldenEye website (FAQ)

Zrzut ekranu strony internetowej GoldenEye (Wsparcie):

GoldenEye website (Support)

Pliki zaszyfrowane przez GoldenEye (rozszerzenie ".[8_losowych_znaków]"):

GoldenEye decrypt instructions

Usuwanie ransomware GoldenEye:

Natychmiastowe automatyczne usunięcie GoldenEye (wirus): Ręczne usuwanie zagrożenia może być długim i skomplikowanym procesem, który wymaga zaawansowanych umiejętności obsługi komputera. Combo Cleaner to profesjonalne narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania, które jest zalecane do pozbycia się GoldenEye (wirus). Pobierz go klikając poniższy przycisk:
▼ POBIERZ Combo Cleaner Bezpłatny skaner sprawdza, czy twój komputer został zainfekowany. Aby korzystać z w pełni funkcjonalnego produktu, musisz kupić licencję na Combo Cleaner. Dostępny jest 7-dniowy bezpłatny okres próbny. Combo Cleaner jest własnością i jest zarządzane przez Rcs Lt, spółkę macierzystą PCRisk. Przeczytaj więcej. Pobierając jakiekolwiek oprogramowanie wyszczególnione na tej stronie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności oraz Regulaminem.

Film sugerujący, jakie kroki należy podjąć w przypadku infekcji ransomware:

Szybkie menu:

Zgłaszanie ransomware władzom:

Jeśli jesteś ofiarą ataku ransomware, zalecamy zgłoszenie tego incydentu władzom. Przekazując informacje organom ścigania, pomożesz w śledzeniu cyberprzestępczości i potencjalnie w ściganiu napastników. Oto lista organów władzy, do których należy zgłosić atak ransomware. Pełną listę lokalnych centrów cyberbezpieczeństwa oraz informacje o tym, dlaczego należy zgłaszać ataki ransomware, możesz przeczytać w tym artykule.

Lista władz lokalnych, do których należy zgłaszać ataki ransomware (wybierz jedną w zależności od swojego adresu zamieszkania):

Izolowanie zainfekowanego urządzenia:

Niektóre infekcje typu ransomware są zaprojektowane do szyfrowania plików na zewnętrznych urządzeniach pamięci masowej, infekowania ich, a nawet rozsyłania w całej sieci lokalnej. Z tego powodu bardzo ważne jest jak najszybsze odizolowanie zainfekowanego urządzenia (komputera).

Krok 1: Odłącz się od internetu.

Najłatwiejszym sposobem odłączenia komputera od internetu jest odłączenie kabla Ethernet od płyty głównej. Jednak niektóre urządzenia są połączone przez sieć bezprzewodową, a dla niektórych użytkowników (szczególnie tych, którzy nie są szczególnie obeznani z technologią), odłączenie kabli może się wydawać kłopotliwe. Dlatego możesz również odłączyć system ręcznie za pomocą Panelu sterowania:

Przejdź do „Panelu sterowania", kliknij pasek wyszukiwania w prawym górnym rogu ekranu, wpisz „Centrum sieci i udostępniania" i wybierz wynik wyszukiwania:: Odłączanie komputera od internetu (krok 1)

W lewym górnym rogu okna kliknij opcję „Zmień ustawienia adaptera":Odłączanie komputera od internetu (krok 2)

Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy punkt połączenia i wybierz „Wyłącz". Po wyłączeniu system nie będzie już połączony z internetem. Aby ponownie włączyć punkty połączeń, po prostu kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Włącz".Odłączanie komputera od internetu (krok 3)

Krok 2: Odłącz wszystkie urządzenia pamięci masowej.

Jak wspomniano powyżej, ransomware może szyfrować dane i infiltrować wszystkie urządzenia pamięci podłączone do komputera. Z tego powodu wszystkie zewnętrzne urządzenia pamięci masowej (dyski flash, przenośne dyski twarde itp.) należy natychmiast odłączyć. Jednak zdecydowanie zalecamy wysunięcie każdego urządzenia przed odłączeniem, aby zapobiec uszkodzeniu danych:

Przejdź do „Mój komputer", kliknij prawym przyciskiem myszy każde podłączone urządzenie i wybierz „Wysuń":Usuwanie urządzeń pamięci zewnętrznej

Krok 3: Wyloguj się z kont pamięci w chmurze.

Niektóre programy typu ransomware mogą porywać oprogramowanie, które obsługuje dane przechowywane w "Chmurze". Dlatego dane mogą zostać uszkodzone/zaszyfrowane. Z tego powodu należy wylogować się ze wszystkich kont pamięci w chmurze w przeglądarkach i innego powiązanego oprogramowania. Należy również rozważyć tymczasowe odinstalowanie oprogramowania do zarządzania chmurą, aż infekcja zostanie całkowicie usunięta.

Identyfikacja infekcji ransomware:

Aby właściwie poradzić sobie z infekcją, należy ją najpierw zidentyfikować. Niektóre infekcje ransomware wykorzystują notatki z żądaniem okupu jako wprowadzenie (zobacz poniższy plik tekstowy ransomware WALDO).

Identyfikowanie infekcji typu ransomware (krok 1)

Jest to jednak rzadkie. W większości przypadków infekcje ransomware dostarczają bardziej bezpośrednie wiadomości stwierdzające, że dane są zaszyfrowane, a ofiary muszą zapłacić jakiś okup. Należy pamiętać, że infekcje ransomware generują zwykle wiadomości o różnych nazwach plików (na przykład "_readme.txt", "READ-ME.txt", "DECRYPTION_INSTRUCTIONS.txt", "DECRYPT_FILES.html" itp.). Dlatego użycie nazwy notatki z żądaniem okupu może wydawać się dobrym sposobem na zidentyfikowanie infekcji. Problem polega na tym, że większość z tych nazw ma charakter ogólny, a niektóre infekcje używają tych samych nazw, mimo że dostarczane wiadomości są różne, a same infekcje nie są ze sobą powiązane. Dlatego używanie samej nazwy pliku wiadomości może być nieskuteczne, a nawet prowadzić do trwałej utraty danych (na przykład próbując odszyfrować dane za pomocą narzędzi zaprojektowanych do różnych infekcji ransomware, użytkownicy prawdopodobnie trwale uszkodzą pliki, a odszyfrowanie nie będzie już możliwe nawet z odpowiednim narzędziem).

Innym sposobem identyfikacji infekcji ransomware jest sprawdzenie rozszerzenia pliku, które jest dołączane do każdego zaszyfrowanego pliku. Infekcje ransomware są często nazwane na podstawie dołączanych przez nie rozszerzeń (zobacz poniżej pliki zaszyfrowane przez ransomware Qewe).

Identyfikowanie infekcji typu ransomware (krok 2)

Ta metoda jest jednak skuteczna tylko wtedy, gdy dołączone rozszerzenie jest unikalne - wiele infekcji ransomware dołącza ogólne rozszerzenie (na przykład ".encrypted", ".enc", ".crypted", ".locked" itp.). W takich przypadkach identyfikacja ransomware po dołączonym rozszerzeniu staje się niemożliwa.

Jednym z najłatwiejszych i najszybszych sposobów zidentyfikowania infekcji ransomware jest skorzystanie z witryny ID Ransomware. Ta usługa obsługuje większość istniejących infekcji ransomware. Ofiary po prostu przesyłają wiadomość z żądaniem okupu i/lub jeden zaszyfrowany plik (radzimy przesłać oba, jeśli to możliwe).

Identyfikowanie infekcji typu ransomware (krok 3)

Ransomware zostanie zidentyfikowane w ciągu kilku sekund, a użytkownik otrzyma różne informacje, takie jak nazwę rodziny malware, do której należy infekcja, czy można ją odszyfrować itd.

Przykład 1 (ransomware Qewe [Stop/Djvu]):

Identyfikowanie infekcji typu ransomware (krok 4)

Przykład 2 (ransomware .iso [Phobos]):

Identyfikowanie infekcji typu ransomware (krok 5)

Jeśli zdarzy się, że twoje dane zostaną zaszyfrowane przez ransomware, które nie jest obsługiwane przez ID Ransomware, zawsze możesz spróbować przeszukać internet, używając określonych słów kluczowych (na przykład tytułu wiadomości z żądaniem okupu, rozszerzenia pliku, podanych adresów e-mail do kontaktu, adresów portfeli kryptowalutowych itp.).

Szukanie narzędzi do odszyfrowania ransomware:

Algorytmy szyfrowania używane przez większość infekcji ransomware są niezwykle wyrafinowane i jeśli szyfrowanie jest wykonane prawidłowo, tylko programista może odzyskać dane. Dzieje się tak, ponieważ odszyfrowanie wymaga określonego klucza, który jest generowany podczas szyfrowania. Przywrócenie danych bez klucza jest niemożliwe. W większości przypadków cyberprzestępcy przechowują klucze na zdalnym serwerze, zamiast używać zainfekowanej maszyny jako hosta. Dharma (CrySis), Phobos i inne rodziny infekcji ransomware high-end są praktycznie bezbłędne, a zatem przywrócenie zaszyfrowanych danych bez udziału ich programistów jest po prostu niemożliwe. Mimo to istnieją dziesiątki infekcji typu ransomware, które są słabo rozwinięte i zawierają szereg wad (na przykład używają identycznych kluczy szyfrowania/odszyfrowania dla każdej ofiary, klucze są przechowywane lokalnie itp.). Dlatego zawsze sprawdzaj dostępne narzędzia odszyfrowujące pod kątem ransomware, które zainfekowało twój komputer.

Szukanie odpowiedniego narzędzia odszyfrowującego w internecie może być bardzo frustrujące. Dlatego zalecamy skorzystanie z projektu No More Ransom Project, a tutaj znajdują się informacje przydatne do zidentyfikowania infekcji ransomware. Witryna projektu No More Ransom Project zawiera sekcję "Narzędzia odszyfrowywania" z paskiem wyszukiwania. Wprowadź nazwę zidentyfikowanego ransomware, a wyświetlone zostaną wszystkie dostępne narzędzia odszyfrowujące (jeśli takie istnieją).

Szukanie narzędzi odszyfrowania ransomware na witrynie nomoreransom.org

Przywracanie plików za pomocą narzędzi odzyskiwania danych.

W zależności od sytuacji (jakości infekcji ransomware, typu zastosowanego algorytmu szyfrowania itp.) może być możliwe odzyskanie danych za pomocą narzędzi innych firm. Dlatego radzimy, aby skorzystać z narzędzia Recuva opracowanego przez CCleaner. Narzędzie to obsługuje ponad tysiąc typów danych (grafikę, wideo, audio, dokumenty itp.) i jest bardzo intuicyjne (do odzyskania danych potrzeba niewielkiej wiedzy). Ponadto, funkcja odzyskiwania jest całkowicie bezpłatna.

Krok 1: Wykonaj skanowanie.

Uruchom aplikację Recuva i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora. Zostaniesz poproszony o wyświetlenie kilku okien, w których możesz wybrać typy plików do wyszukania, lokalizacje do przeskanowania itp. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać żądane opcje i rozpocząć skanowanie. Zalecamy włączenie "Głębokiego skanu" przed rozpoczęciem. W przeciwnym razie możliwości skanowania aplikacji będą ograniczone.

Kreator narzędzia do odzyskiwania danych Recuva

Poczekaj, aż Recuva zakończy skanowanie. Czas skanowania zależy od ilości plików (zarówno pod względem liczby, jak i rozmiaru), które skanujesz (na przykład skanowanie kilkuset gigabajtów może zająć ponad godzinę). Dlatego zachowaj cierpliwość podczas procesu skanowania. Odradzamy również zmianę lub usuwanie istniejących plików, ponieważ może to zakłócać skanowanie. Jeśli dodasz dodatkowe dane (na przykład pobieranie plików/materiałów) podczas skanowania, wydłuży to proces:

Czas skanowania narzędzia do odzyskiwania danych Recuva

Krok 2: Odzyskaj dane.

Po zakończeniu procesu wybierz foldery/pliki, które chcesz odzyskać, i po prostu kliknij „Odzyskaj". Pamiętaj, że do przywrócenia danych potrzeba trochę wolnego miejsca na dysku:

Narzędzie do odzyskiwania danych Recuva

Tworzenie kopii zapasowych danych.

Właściwe zarządzanie plikami i tworzenie kopii zapasowych jest niezbędne dla bezpieczeństwa danych. Dlatego zawsze bądź bardzo ostrożny i myśl z wyprzedzeniem.

Zarządzanie partycjami: Zalecamy przechowywanie danych na wielu partycjach i unikanie przechowywania ważnych plików na partycji zawierającej cały system operacyjny. Jeśli będziesz w sytuacji, w której nie możesz uruchomić systemu i będziesz zmuszony sformatować dysk, na którym jest zainstalowany system operacyjny (w większości przypadków jest to miejsce, w którym ukrywają się infekcje malware), utracisz wszystkie dane przechowywane na tym dysku. Jest to zaleta posiadania wielu partycji: jeśli masz całe urządzenie pamięci przypisane do jednej partycji, będziesz zmuszony usunąć wszystko, jednak utworzenie wielu partycji i prawidłowe przydzielenie danych pozwala zapobiec takim problemom. Możesz łatwo sformatować jedną partycję bez wpływu na pozostałe - dzięki temu jedna zostanie wyczyszczona, a pozostałe pozostaną nietknięte, a twoje dane zostaną zapisane. Zarządzanie partycjami jest dość proste, a wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie dokumentacji Microsoft.

Kopie zapasowe danych: Jedną z najbardziej niezawodnych metod tworzenia kopii zapasowych jest korzystanie z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej i odłączenie go. Skopiuj swoje dane na zewnętrzny dysk twardy, pendrive, dysk SSD, HDD lub inne urządzenie pamięci zdalnej, odłącz je oraz przechowuj w suchym miejscu, z dala od słońca i ekstremalnych temperatur. Ta metoda jest jednak dość nieefektywna, ponieważ kopie zapasowe danych i aktualizacje muszą być wykonywane regularnie. Możesz także skorzystać z usługi w chmurze lub serwera zdalnego. Tutaj wymagane jest połączenie internetowe i zawsze istnieje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa, chociaż jest to naprawdę rzadkie.

Zalecamy używanie Microsoft OneDrive do tworzenia kopii zapasowych plików. OneDrive umożliwia przechowywanie osobistych plików i danych w chmurze, synchronizowanie plików między komputerami i urządzeniami mobilnymi, umożliwiając dostęp do plików i ich edycję na wszystkich urządzeniach z systemem Windows. OneDrive pozwala zapisywać, udostępniać i wyświetlać podgląd plików, uzyskiwać dostęp do historii pobierania, przenosić, usuwać i zmieniać nazwy plików, a także tworzyć nowe foldery i wiele więcej.

Możesz tworzyć kopie zapasowe najważniejszych folderów i plików na komputerze (foldery Pulpit, Dokumenty i Obrazy). Niektóre z bardziej znaczących funkcji OneDrive obejmują przechowywanie wersji plików, dzięki czemu starsze wersje plików są przechowywane do 30 dni. OneDrive zawiera kosz do recyklingu, w którym wszystkie usunięte pliki są przechowywane przez ograniczony czas. Usunięte pliki nie są liczone jako część przydziału użytkownika.

Usługa jest zbudowana w technologii HTML5 i umożliwia przesyłanie plików do 300 MB poprzez przeciąganie i upuszczanie do przeglądarki internetowej lub do 10 GB za pośrednictwem aplikacji OneDrive na komputer. Dzięki OneDrive możesz pobierać całe foldery jako pojedynczy plik ZIP zawierający do 10 000 plików, chociaż jedno pobranie nie może przekraczać 15 GB.

OneDrive oferuje 5 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej, a dodatkowe opcje 100 GB, 1 TB i 6 TB są dostępne za opłatą opartą na subskrypcji. Możesz uzyskać jeden z tych planów przestrzeni dyskowej, kupując dodatkową przestrzeń dyskową osobno lub w ramach subskrypcji Office 365.

Tworzenie kopii zapasowej danych:

Proces tworzenia kopii zapasowej jest taki sam dla wszystkich typów plików i folderów. Oto jak utworzyć kopię zapasową plików za pomocą Microsoft OneDrive

Krok 1: Wybierz pliki/foldery, których kopie zapasowe chcesz wykonać.

Kliknij ikonę OneDrive na pasku zadań

Kliknij ikonę chmury OneDrive, aby otworzyć menu OneDrive. W tym menu możesz dostosować ustawienia kopii zapasowej plików.

Wybierz Pomoc i Ustawienia oraz kliknij Ustawienia

Kliknij Pomoc i ustawienia, a następnie z menu rozwijanego wybierz Ustawienia.

Wybierz kartę Kopia zapasowa i kliknij Zarządzaj kopią zapasową

Przejdź do zakładki Kopia zapasowa i kliknij Zarządzaj kopią zapasową.

Wybierz foldery do kopii zapasowej i kliknij Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej

W tym menu możesz wybrać kopię zapasową Pulpitu i całego znajdującego się na nim pliku, a także folderów Dokumenty i Obrazy, ponownie ze wszystkimi plikami w nich. Kliknij Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej.

Teraz, gdy dodasz plik lub folder w folderach Pulpit oraz Dokumenty i Obrazy, ich kopia zapasowa zostanie automatycznie utworzona w OneDrive.

Aby dodać foldery i pliki poza lokalizacjami przedstawionymi powyżej, musisz dodać je ręcznie.

Wybierz plik ręcznie i skopiuj go

Otwórz Eksplorator plików i przejdź do lokalizacji folderu/pliku, którego kopię zapasową chcesz utworzyć. Wybierz element, kliknij go prawym przyciskiem myszy i kliknij Kopiuj.

Wklej skopiowany plik do folderu OneDrive, aby utworzyć kopię zapasową

Następnie przejdź do OneDrive, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w oknie i kliknij Wklej. Alternatywnie możesz po prostu przeciągnąć i upuścić plik do OneDrive. OneDrive automatycznie utworzy kopię zapasową folderu/pliku.

Stany plików w folderze OneDrive

Wszystkie pliki dodane do folderu OneDrive są automatycznie archiwizowane w chmurze. Zielone kółko ze znacznikiem wyboru wskazuje, że plik jest dostępny zarówno lokalnie, jak i w usłudze OneDrive oraz że wersja pliku jest taka sama w obu. Niebieska ikona chmury wskazuje, że plik nie został zsynchronizowany i jest dostępny tylko w usłudze OneDrive. Ikona synchronizacji wskazuje, że plik jest obecnie synchronizowany.

Kliknij opcję Pomoc i ustawienia, a następnie opcję Wyświetl online

Aby uzyskać dostęp do plików znajdujących się tylko w usłudze OneDrive w trybie online, przejdź do menu rozwijanego Pomoc i ustawienia oraz wybierz opcję Wyświetl online.

Kliknij koło zębate Ustawienia i kliknij Opcje

Krok 2: Przywróć uszkodzone pliki.

OneDrive zapewnia synchronizację plików, więc wersja pliku na komputerze jest tą samą wersją w chmurze. Jeśli jednak ransomware zaszyfrowało twoje pliki, możesz skorzystać z funkcji historii wersji OneDrive, która pozwoli ci przywrócić wersje plików sprzed zaszyfrowania.

Microsoft 365 ma funkcję wykrywania ransomware, która powiadamia użytkownika o zaatakowaniu plików OneDrive i prowadzi przez proces przywracania plików. Należy jednak zauważyć, że jeśli nie masz płatnej subskrypcji Microsoft 365, otrzymasz bezpłatnie tylko jedno wykrycie i odzyskanie pliku.

Jeśli pliki OneDrive zostaną usunięte, uszkodzone lub zainfekowane przez malware, możesz przywrócić całą usługę OneDrive do poprzedniego stanu. Oto, jak możesz przywrócić cały OneDrive:

przywroc-swoj-onedrive

1. Jeśli jesteś zalogowany za pomocą konta osobistego, kliknij ikonę zębatki Ustawienia u góry strony. Następnie kliknij Opcje i wybierz Przywróć OneDrive.

Jeśli jesteś zalogowany na konto służbowe lub szkolne, kliknij ikonę Ustawień u góry strony. Następnie kliknij Przywróć OneDrive.

2. Na stronie Przywróć OneDrive wybierz datę z listy rozwijanej. Pamiętaj, że jeśli przywracasz pliki po automatycznym wykryciu ransomware, zostanie dla ciebie wybrana data przywrócenia.

3. Po skonfigurowaniu wszystkich opcji przywracania plików, kliknij Przywróć, aby cofnąć wszystkie wybrane działania.

Najlepszym sposobem uniknięcia szkód spowodowanych infekcjami ransomware jest regularne tworzenie kopii zapasowych.

Kliknij, aby opublikować komentarz

O autorze:

Tomas Meskauskas

Jestem pasjonatem bezpieczeństwa komputerowego i technologii. Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w różnych firmach zajmujących się rozwiązywaniem problemów technicznych i bezpieczeństwem Internetu. Od 2010 roku pracuję jako autor i redaktor Pcrisk. Śledź mnie na Twitter i LinkedIn, aby być na bieżąco z najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa online. Przeczytaj więcej o autorze.

Portal bezpieczeństwa PCrisk został stworzony przez połączone siły badaczy bezpieczeństwa, którzy pomagają edukować użytkowników komputerów w zakresie najnowszych zagrożeń bezpieczeństwa online. Więcej informacji o autorach i badaczach, którzy pracują w Pcrisk, można znaleźć na naszej Stronie kontaktowej.

Nasze poradniki usuwania malware są bezpłatne. Jednak, jeśli chciałbyś nas wspomóc, prosimy o przesłanie nam dotacji.

O nas

PCrisk

PCrisk to portal bezpieczeństwa cybernetycznego, informujący internautów o najnowszych zagrożeniach cyfrowych. Nasze artykuły są tworzone przez ekspertów ds. bezpieczeństwa i profesjonalnych badaczy złośliwego oprogramowania. Przeczytaj więcej o nas.

Instrukcje usuwania w innych językach
Kod QR
GoldenEye (wirus) kod QR
Zeskanuj ten kod QR, aby mieć łatwy dostęp do przewodnika usuwania GoldenEye (wirus) na swoim urządzeniu mobilnym.
Polecamy:

Pozbądź się GoldenEye (wirus) dzisiaj:

▼ USUŃ TO TERAZ za pomocą Combo Cleaner

Platforma: Windows

Ocena redaktora dla Combo Cleaner:
Ocena redaktoraWybitny!

[Początek strony]

Bezpłatny skaner sprawdza, czy twój komputer został zainfekowany. Aby korzystać z w pełni funkcjonalnego produktu, musisz kupić licencję na Combo Cleaner. Dostępny jest 7-dniowy bezpłatny okres próbny. Combo Cleaner jest własnością i jest zarządzane przez Rcs Lt, spółkę macierzystą PCRisk. Przeczytaj więcej.