FacebookTwitterLinkedIn

Oświadczenia prawne

Informacje zawarte na tej stronie internetowej służą do ogólnych celów informacyjnych. Informacje te są dostarczane poprzez www.pcrisk.pl. Jednocześnie staramy się utrzymywać aktualne i poprawne informacje. Nie udzielamy żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych odnośnie kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub pokrewnych grafik zawartych na stronie internetowej w jakimkolwiek celu. Każda wiara, jaką pokładasz na tych informacjach jest ponoszona przez Ciebie ściśle na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym nieograniczone, pośrednie lub wtórne straty lub szkody lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z/lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Dzięki tej stronie masz możliwość przeniesienia się na inne strony internetowe, które nie są pod kontrolą www.pcrisk.pl. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych stron. Załączenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani nie popierania wyrażonych na nich opinii.

Dokładamy wszelkich starań, aby ta strona internetowa działała sprawnie. Jednak www.pcrisk.pl nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za chwilową niedostępność strony z powodu problemów technicznych będących poza naszą kontrolą.

Usuwanie wirusów i malware

Ta strona zawiera informacje o tym, jak uniknąć infekcji z powodu malware lub wirusów.

Usuwanie malware