Wirus Policja (Polizja) Biuro Służby Kryminalnej

Znany również jako: Policja Biuro Służby Kryminalnej (ransomware)
Dystrybucja: Niska
Poziom zniszczenia: Silny

Przewodnik usuwania wirusa Polizja Biuro Służby Kryminalnej "Pański osobisty komputer został zablokowany"

Wiadomość Polizja. Biuro Służby Kryminalnej -"UWAGA! Pański osobisty komputer został zablokowany ze względów bezpieczeństwa ze wskazanych poniżej przyczyn", która blokuje ekran komputera i żąda zapłaty grzywny 500 PLN za podobno dokonane naruszenia prawa (oglądanie pornografii dziecięcej, rozpowszechniania treści chronionych prawem autorskim, itp.) jest oszustwem. Ta wiadomość nie została wysłana przez prawdziwe organy z Polski - ta wiadomość jest stworzona przez cyberprzestępców, którzy mają nadzieję, że niczego nie podejrzewający użytkownicy komputerów pozwolą się oszukać i zapłacą nieistniejącą grzywnę. Zauważ, że płacenie tej grzywny w wysokości 500 zł za pomocą Ukash lub Paysafecard równałoby się do wysyłania Twoich pieniędzy do cyberprzestępców. Użytkownicy komputerów powinni wiedzieć, że żaden z organów na całym świecie nie korzysta z takiej wiadomości blokującej ekran komputera, aby pobierać grzywny pieniężne za naruszenie prawa - to znane oszustwo stworzone przez cyberprzestępców.

Ten wirus ransomware pochodzi z rodziny o nazwie Urausy i jest przeznaczony dla użytkowników PC z Polski. Inne znane ransomware z tej rodziny wykorzystują nazwiska różnych władz na całym świecie są skierowane do użytkowników komputerów PC z USA , Wielkiej Brytanii, Francji itp. Cyberprzestępcy wykorzystują nazwy Australian Communications and Media Authority, Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes D'information, Mandiant U.S.A Cyber Security i wiele innych. Lokalizacje szkodnika są możliwe ze względu na fakt, że te zagrożenia są w stanie określić adres IP komputera, który infiltrują, a tym samym mogą prezentować użytkownikom komputerów oszukańcze wiadomości przetłumaczone na lokalne języki i wykorzystywać nazwy władz lokalnych. Polizja Biuro Służby Kryminalnej to legalny organ kraju, który nie jest związany z tym oszustwem. Wiadomość z prośbą, aby zapłacić grzywnę w wysokości 500 zł za odblokowania komputera jest oszustwem - nie płać tej grzywny. Właściwym sposobem leczenia tego komunikatu jest jego eliminacja z komputera.

Polizja. Biuro Służby Kryminalnej Wydział Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości ransomware virus

Wirusy ransomware z rodziny Urausy są rozsyłane przez cyberprzestępców, którzy wykorzystują narzędzia exploit, aby zainfekować system operacyjny użytkownika. Najczęstszym źródłem zakażenia są szkodliwe (zhakowane) strony internetowe, zainfekowane wiadomości e-mail (załączniki) i drive-by download. Aby zapobiec przeniknięciu takiego wirusa ransomware do Twojego komputera podczas surfowania po Internecie, powinieneś używać legalnego oprogramowania antywirusowego i antyspyware.

Co więcej, narzędzia exploit korzystają z przestarzałego oprogramowania, aby infiltrować komputery. Użytkownicy Internetu powinni zawsze mieć zaktualizowany swój system operacyjny i wszystkie zainstalowane oprogramowania. Jeśli ekran komputera jest już zablokowany przez ransomware "Polizja. Biuro Służby Kryminalnej", użyj dostarczonego przewodnika usuwania i eliminowania tego scamu z Twojego komputera.

Fałszywa wiadomość prezentowana przez wirusa Polizja Biuro Służby Kryminalnej:

Polizja. Biuro Służby Kryminalnej Wydział Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości
UWAGA! Pański osobisty komputer został zablokowany ze względów bezpieczeństwa ze wskazanych poniżej przyczyn. Pan/Pani jest oskarżony/a w przeglądanie/przechowywanie i/lub rozpowszechnianie materiałów pornograficznych zabronionej treści (pornografia dziecięca/zoofilia/gwałcenie i tak dalej). Pan/Pani naruszył/a Światową Deklarację dotyczącą walki z rozpowszechnieniem pornografii dziecięcej i jest oskarżony/a o dokonanie przestępstwa, przewidzianego Artykułem 161 Kodeksu Kryminalnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł 161 Kodeksu Kryminalnego Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje karę pozbawienia wolności w okresie od 5 do 11 lat.
Jest Pan/Pani podejrzewany/a o naruszenie "Ustawy o prawach autorskich i pochodnych (ściąganie pirackiej muzyki, wideo, oprogramowania nielicencyjnego) i użycie i/lub rozpowszechnieniu treści chronionej prawem autorskim. W ten sposób jest Pan/Pani podejrzewany/a o naruszenie Artykułu 148 Kodeksu Kryminalnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł 148 Kodeksu Kryminalnego Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje grzywnę w wymiarze od 150 do 550 bazowych wielkości lub pozbawienie wolości w terminie od 3 do 7 lat.
Z Pańskiego komputera osobistego został zrealizowany dostęp niesankcjonowany do zamkniętej dla publicznego dostępu informacji i informacji ważności państwowej w sieci Internet.
Dostęp niesankcjonowany mógł/mogła Pan/Pani zorganizować naumyślnie z motywów korzystnych lub dostęp niesankcjonowany mógł stać się bez Pańskiej wiedzy i zgody, ponieważ Pański komputer osobisty może być zarażony programami szkodliwymi. W ten sposób jest Pan/Pani podejrzewany/a o nieumyślne naruszenie Artykułu 215 Kodeksu Kryminalnego Rzeczypospolitej Polskiej ("Ustawa o niedbałym i nonszalanckim użyciu środków techniki obliczeniowej/komputera osobistego").

Usuwanie wirusa Polizja Biuro Służby Kryminalnej:

Krok 1

Użytkownicy Windows XP i Windows 7: Podczas uruchamiania komputera naciśnij klawisz F8 na klawiaturze tak wiele razy, aż pojawi się Menu opcji zaawansowanych systemu Windows, a następnie wybierz opcję Tryb awaryjny z obsługą sieci z listy i naciśnij klawisz ENTER.

Tryb awaryjny z obsługą sieci

Film pokazujący jak uruchomić system Windows 7 w "Trybie awaryjnym z obsługą sieci":

Użytkownicy Windows 8: Przejdź do ekranu startowego systemu Windows 8, typ zaawansowane, w Wynikach wyszukiwania wybierz Ustawienia. Kliknij na zaawansowane opcje startowe, w otwartym oknie "Ustawienia ogólne PC" wybierz Zaawansowany start. Kliknij na "Uruchom ponownie teraz". Komputer zostanie ponownie uruchomiony w "Opcjach zaawansowanych menu startowego". Kliknij przycisk "Rozwiązywanie", a następnie kliknąć przycisk "Zaawansowane opcje". W zaawansowanym ekranie opcji kliknij na "Ustawienia startowe". Kliknij przycisk "Uruchom ponownie". Komputer uruchomi się ponownie do ekranu startowego Ustawienia. Naciśnij "5", aby uruchomić w trybie awaryjnym z wierszem polecenia.

Windows 8 Tryb awaryjny z obsługą sieci

Film pokazujący jak uruchomić system Windows 8 w "Trybie awaryjnym z obsługą sieci":

Krok 2

Zaloguj się do konta, które jest zarażone wirusem Polizja Biuro Służby Kryminalnej . Uruchom przeglądarkę internetową i pobierz legalny program antyspyware. Zaktualizuj oprogramowanie antyspyware i rozpocznij pełne skanowanie systemu. Usuń wszystkie wpisy, które wykryje.


Jeśli nie możesz uruchomić komputera w Trybie awaryjnym z obsługą sieci, spróbuj wykonać przywracanie systemu.

Film pokazuje, jak usunąć wirusa ransomware za pomocą "Tryb awaryjny z wierszem polecenia" i "Przywracania systemu":

1. Uruchom komputer w trybie awaryjnym z wierszem polecenia – Podczas uruchamiania komputera naciśnij klawisz F8 na klawiaturze tak wiele razy, aż pojawi się Menu opcji zaawansowanych systemu Windows, a następnie wybierz opcję Tryb awaryjny z wierszem polecenia z listy i naciśnij klawisz ENTER.

Uruchom komputer w trybie awaryjnym z wierszem polecenia

2. Gdy tryb ładuje wiersz polecenia wpisz następujące polecenie: cd restore i naciśnij ENTER.

przywracanie systemu przy użyciu wiersza polecenia cd restore

3. Następnie wpisz polecenie rstrui.exe i naciśnij ENTER.

przywracanie systemu przy użyciu wiersza polecenia rstrui.exe

4. W otwartym oknie kliknij przycisk "Dalej".

ustawienia i pliki przywracania systemu

5. Wybierz jeden z dostępnych punktu przywracania i kliknij "Dalej" (to spowoduje przywrócenie systemu komputera do wcześniejszego stanu i daty, przed infiltracją komputera ransomware Polizja Biuro Służby Kryminalnej).

wybierz punkt przywracania

6. W otwartym oknie kliknij przycisk "Tak".

uruchom przywracanie systemu

7. Po przywróceniu komputera do poprzedniej daty pobierz i przeskanuj komputer za pomocą zalecanego oprogramowania antyspyware, aby wyeliminować wszelkie pozostałe resztki wirusa Polizja Biuro Służby Kryminalnej.

Jeśli nie możesz uruchomić komputera w Trybie awaryjnym z obsługą sieci (lub z wiersza poleceń), powinieneś uruchomić komputer przy użyciu dysku ratunkowego. Niektóre warianty ransomware wyłączają tryb awaryjny i usunięcie jest bardziej skomplikowane. Na tym etapie potrzebny będzie dostęp do innego komputera. Po usunięciu wirusa Polizja Biuro Służby Kryminalnej z komputera, uruchom ponownie komputer i przeskanuj go legalnym oprogramowaniem antyspyware, aby usunąć wszelkie możliwe pozostałe resztki tej infekcji bezpieczeństwa.

Inne narzędzia znane z usuwania wirusa Polizja Biuro Służby Kryminalnej:

Źródło: https://www.pcrisk.com/removal-guides/7262-remove-polizja-biuro-sluzby-kryminalnej-virus

grosiu

Mimo,że jestem prawie zielony,to dzięki Waszym wskazówkom pokonałem polizyjnego wirusa.DZIĘKI !!!