Manualne usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa

Zabijanie procesu Usuwanie wpisów rejestru Wyrejestrowywanie plików DLL Usuwanie plików Wyłączanie programów startowych

Jak zabić proces?

Czym jest proces?

Proces jest programem, który jest wykonywany. Po uruchomieniu programu jego wykonywalny plik (np .exe) ładuje się do pamięci. Proces następnie żąda pewnej określonej ilości zasobów systemu Windows. System operacyjny zapewnia, że procesy otrzymają żądany czas procesora, pamięci i innych zasobów. Po zamknięciu procesu wszystkie użyte środki zostają zwrócone do systemu Windows. Aby wyświetlić procesy uruchomione na komputerze, należy użyć Menedżera zadań Windows. Aby wejść do Menedżera zadań naciśnij przycisk "Start", kliknij przycisk "Uruchom", wpisz "taskmgr" i naciśnij przycisk "OK". Możesz również skorzystać z tych kombinacji CTRL+ALT+DEL lub CTRL+SHIFT+ESC, aby wejść Menedżera zadań.

1. Naciśnij przycisk "Start":


Jak zabić proces 1

2. Wpisz "Uruchom" i kliknij Uruchom z listy:

Jak zabić proces 2

3. W otwartym oknie wpisz "taskmgr" i naciśnij OK. Możesz również skorzystać z tych kombinacji CTRL+ALT+DEL lub CTRL+SHIFT+ESC, aby wejść Menedżera zadań.

Jak zabić proces 3

4. W otwartym oknie kliknij "Więcej informacji":

Jak zabić proces 4

5. Wybierz proces, który chcesz zakończyć a następnie naciśnij przycisk "Zakończ zadanie":

Jak zabić proces 5

Zabijanie procesu Usuwanie wpisów rejestru Wyrejestrowywanie plików DLL Usuwanie plików Wyłączanie programów startowych

Jak usunąć wpisy rejestru?

Czym jest rejestr?

Rejestr systemu Windows to hierarchiczna baza danych, która przechowuje ustawienia konfiguracji i opcje na systemach operacyjnych Microsoft Windows. Zawiera ustawienia dla niskiego poziomu składników systemu operacyjnego oraz aplikacji działających na platformie: jądro, sterowniki urządzeń, usługi, SAM, interfejs użytkownika i aplikacje firm trzecich - wszystkie korzystają z rejestru. Rejestr zapewnia również bezpośredni dostęp do danych liczników do profilowania wydajności systemu. Po raz pierwszy wprowadzony w systemie Windows 3.1, Rejestr Systemu Windows miał na celu przechowywanie informacji o konfiguracji komponentów opartych na COM. Wraz z wprowadzeniem systemu Windows 95 i Windows NT, jego zastosowanie zostało rozszerzone do sprzątania obfitość plików per-programu INI, które wcześniej były używane do przechowywania ustawień konfiguracji programów w systemie Windows.

1. Naciśnij przycisk "Start":

Jak usunąć wpisy rejestru 1

2. Wpisz "Uruchom" i kliknij wpis Uruchom z listy:

Jak usunąć wpisy rejestru 2

3. W otwartym oknie wpisz „regedit" i kliknij OK.

Jak usunąć wpisy rejestru  3

4. Aby wyszukać wpisy rejestru kliknij przycisk "Edytuj" i wybierz "Znajdź..."

Jak usunąć wpisy rejestru 4

5. W celu eksportu, kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt i wybierz "Eksport". Funkcja ta służy do tworzenia kopii zapasowych rejestru.

Jak usunąć wpisy rejestru 5

6. Aby usunąć wpis rejestru, kliknij go prawym przyciskiem myszy i kliknij "Usuń".

Jak usunąć wpisy rejestru 6

Zabijanie procesu Usuwanie wpisów rejestru Wyrejestrowywanie plików DLL Usuwanie plików Wyłączanie programów startowych

Jak wyrejestrować pliki DLL?

Czym jest plik DLL ?

Dynamiczny link biblioteki lub DLL jest wdrożeniem przez Microsoft wspólnej koncepcji biblioteki w systemach operacyjnych Microsoft Windows i OS/2. Biblioteki te mają zazwyczaj rozszerzenie pliku DLL, OCX (dla bibliotek zawierających kontrolki ActiveX), lub DRV (dla odziedziczonych sterowników systemowych). Formaty plików dla plików DLL są takie same jak dla plików systemu Windows EXE - czyli Portable Executable (PE) dla 32-bitowej i 64-bitowej wersji systemu Windows i New Executable (NE) dla 16-bitowego systemu Windows. Podobnie jak z plików EXE, DLL może zawierać kod, dane i zasoby w dowolnej kombinacji. Instrukcje te mogą być wykorzystywane w celu wyrejestrowania plików DLL.

1. Naciśnij przycisk "Start":

wyrejestrować pliki DLL 1
2. Wpisz "Uruchom" i kliknij wpis Uruchom z listy:

wyrejestrować pliki DLL 2

3. W otwartym oknie wpisz "cmd" i kliknij OK:

wyrejestrować pliki DLL 3

4. Wpisz "cd", aby zmienić bieżący katalog, naciśnij spację na klawiaturze, wpisz pełną ścieżkę do pliku DLL i naciśnij ENTER. Aby wyświetlić zawartość katalogu, wpisz "dir" i naciśnij enter.

wyrejestrować pliki DLL 4

5. Wpisz "regsvr32 / u [DLL_NAME]" i nacisnąć przycisk "Enter".

wyrejestrować pliki DLL 5

Zabijanie procesu Usuwanie wpisów rejestru Wyrejestrowywanie plików DLL Usuwanie plików Wyłączanie programów startowych

Jak znaleźć i usunąć pliki?

Czym jest plik?

Plik komputerowy to blok dowolnej informacji lub zasobów do przechowywania informacji, które są dostępne dla programu komputerowego i jest zazwyczaj na podstawie jakiegoś trwałego składowania. Plik jest trwały w tym sensie, że jest dostępny dla programów do użycia po zakończeniu obecnego programu. Pliki komputerowe mogą być traktowane jako nowoczesne odpowiedniki dokumentów papierowych, które tradycyjnie są przechowywane w plikach biura i biblioteki, i to jest źródłem terminu. Jeśli chcesz znaleźć zainfekowany plik wykonaj następujące czynności:

1. Upewnij się, że ukryte pliki są widoczne. Kliknij ikonę Mój komputer, a następnie kliknij strzałkę w dół.


znaleźć i usunąć pliki 1

2. W oknie Opcje folderów kliknij menu Widok i zaznacz ukryte pozycje.

znaleźć i usunąć pliki 2

3. Przejdź do Mój komputer, wybierz "Ten komputer" i wpisz nazwę pliku, którego szukasz:

znaleźć i usunąć pliki 3
4. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy znaleziony plik i wybierz "Usuń":

znaleźć i usunąć pliki 4

Zabijanie procesu Usuwanie wpisów rejestru Wyrejestrowywanie plików DLL Usuwanie plików Wyłączanie programów startowych

Jak wyłączyć programy startowe?

Oprogramowanie zainstalowane na komputerze często dodaje się do liczby uruchamianych w systemie operacyjnym programów po rozruchu. Każdy program, który działa przy starcie Windows wykorzystuje część pamięci i zasobów systemów. Spyware i inne nieuczciwe oprogramowanie również może dodawać swoje komponenty do rozruchu systemu i może wykonywać swoje złośliwe zadania bez zgody użytkownika.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz opcję "Menedżer zadań":

Jak wyłączyć programy startowe 1

2. W Menedżerze zadań wybierz opcję "Uruchamianie". Wybierz element startowy, który chcesz wyłączyć, zaznacz go i kliknij przycisk "Wyłącz":

Jak wyłączyć programy startowe 2